სერვისი "მოგზაური"

ირანი

MCI
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაIR-TCI, IR-MCI
SMS0.25 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90 
MTN
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაIrancell
SMS0.90 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90