სერვისი "მოგზაური"

ერაყი

AsiaCell
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაAsiacell, IRQ05, 418 05
SMS0.80 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90 
Zain
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაZain Iraq
SMS0.80 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე6.10 
გამავალი ზარი საქართველოში3.20 
შემავალი ზარი