სერვისი "მოგზაური"

სომხეთი

Armentel
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაARM01, 283 01
SMS0.40 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.10 
გამავალი ზარი საქართველოში1.70 
შემავალი ზარი1.50 
MTS Armenia
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაMTS ARM, RA 05, 283 05
SMS0.25 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.10 
გამავალი ზარი საქართველოში1.70 
შემავალი ზარი1.50 
მობილური ინტერნეტი და MMS (1მბ)0.25 
Ucom
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაUcom, ARM10, 283 10
SMS0.25 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.10 
გამავალი ზარი საქართველოში1.70 
შემავალი ზარი1.50 
მობილური ინტერნეტი და MMS (1მბ)0.25