სერვისი "მოგზაური"

სამხრეთი კორეა

SK Telecom
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა450 05, SK Telecom, KOR SK Telecom
SMS1.20 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე0.90 
გამავალი ზარი საქართველოში0.60 
შემავალი ზარი0.40 
KT Corporation
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაolleh
SMS1.40 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე0.60 
გამავალი ზარი საქართველოში0.45 
შემავალი ზარი0.25