სერვისი "მოგზაური"

ყირგიზეთი

Sky Mobile(Bitel)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაBeeline, Bitel, KGZ01, 437 01
SMS0.90 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.10 
გამავალი ზარი საქართველოში1.70 
შემავალი ზარი1.50 
NUR Telecom
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაKGZ O!, O!, KGZNT, 437 09
SMS0.80 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე7.10 
გამავალი ზარი საქართველოში3.70 
შემავალი ზარი3.50 
MegaCom(Alfa Telecom)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა437 05, KGZ 05, MegaCom
SMS0.70 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.10 
გამავალი ზარი საქართველოში1.70 
შემავალი ზარი1.50