სერვისი "მოგზაური"

მაკაუ

CTM
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაCTMGSM, 45502
SMS1.40 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე7.10 
გამავალი ზარი საქართველოში3.70 
შემავალი ზარი3.50 
HTMCL
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა3Macau, 3Macau(2G)
SMS1.40 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე13.10 
გამავალი ზარი საქართველოში6.70 
შემავალი ზარი6.50