სერვისი "მოგზაური"

მაკედონია

A1(VIP DOO Skopje)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაVip MK
SMS1.40 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.90 
გამავალი ზარი საქართველოში2.10 
შემავალი ზარი1.90 
T-Mobile
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაT-Mobile MK, MKD-MOBIMAK, 294 01
SMS1.40 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე11.10 
გამავალი ზარი საქართველოში5.70 
შემავალი ზარი5.50