სერვისი "მოგზაური"

ბაჰამის კუნძულები

BTC
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაBTC, 36439
SMS0.90 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე13.10 
გამავალი ზარი საქართველოში6.70 
შემავალი ზარი6.50