სერვისი "მოგზაური"

პაკისტანი

Warid
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაwaridtel
SMS0.60 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90 
Zong(Paktel)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაZONG, PAK-PL, 410 04
SMS0.70 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90