სერვისი "მოგზაური"

ფილიპინები

Globe Telecom
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაGLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE, 515 02
SMS0.90 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90 
Smart
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაSmart Gold
SMS0.90 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90 
Nextel
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაIMX
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90