სერვისი "მოგზაური"

პოლონეთი

Orange
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაOrange, Orange PL, Idea, PL 03, 260-03
SMS0.25 GEL
მობილური ინტერნეტი და MMS (1მბ)0.25 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.20 
გამავალი ზარი საქართველოში0.75 
შემავალი ზარი0.55 
T-Mobile
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა260 02, PL 02, POL02, Era PL, Era T-Mobile pl
SMS0.25 GEL
მობილური ინტერნეტი და MMS (1მბ)0.25 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.50 
გამავალი ზარი საქართველოში0.90 
შემავალი ზარი0.70 
Play Mobile
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაP4, PL-06, Play
SMS0.60 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.10 
გამავალი ზარი საქართველოში1.70 
შემავალი ზარი1.50 
Polkomtel(Plus)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაPLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601
SMS0.90 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.20 
გამავალი ზარი საქართველოში0.75 
შემავალი ზარი0.55