სერვისი "მოგზაური"

ტაივანი

Taiwan Mobile
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაTaiwan Mobile, TW Mobile, TWN GSM, Pacific, TWN GSM 1800, ROC 97, 466 97, TCC, TW97
SMS
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე9.10 
გამავალი ზარი საქართველოში4.70 
შემავალი ზარი4.50 
Far Eas Tone
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაFET, FarEasTone, TWNFET
SMS
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე9.10 
გამავალი ზარი საქართველოში4.70 
შემავალი ზარი4.50 
Chunghwa Telecom
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაChunghwa
SMS
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე9.10 
გამავალი ზარი საქართველოში4.70 
შემავალი ზარი4.50 
KG Telecom
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაKG online, 466 88
SMS
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე9.10 
გამავალი ზარი საქართველოში4.70 
შემავალი ზარი4.50