სერვისი "მოგზაური"

უგანდა

UTL
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაMango, UTL Telecel, UG11, 641 11
SMS0.60 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე5.90 
გამავალი ზარი საქართველოში3.10 
შემავალი ზარი2.90