სერვისი "მოგზაური"

ეგვიპტე

Mobinil(Orange)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა602 01, MobiNil, Orange
SMS1.40 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.50 
გამავალი ზარი საქართველოში0.90 
შემავალი ზარი0.70 
Vodafone
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაVodafone EG, Clickgsm, 602 02
SMS2.20 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.70 
გამავალი ზარი საქართველოში
შემავალი ზარი0.80 
Etisalat Misr
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაEtisalat
SMS1.40 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.70 
გამავალი ზარი საქართველოში
შემავალი ზარი0.80