სერვისი "მოგზაური"

ეგვიპტე

Etisalat Misr
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაEtisalat
SMS1.40 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.70 
გამავალი ზარი საქართველოში
შემავალი ზარი0.80 
Vodafone
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაVodafone EG, Clickgsm, 602 02
SMS2.20 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.70 
გამავალი ზარი საქართველოში
შემავალი ზარი0.80 
Mobinil(Orange)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერა602 01, MobiNil, Orange
SMS1.40 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.50 
გამავალი ზარი საქართველოში0.90 
შემავალი ზარი0.70