სერვისი "მოგზაური"

ისლანდია

Siminn
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაSiminn, IS Siminn, 274 01
SMS0.90 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.10 
გამავალი ზარი საქართველოში0.70 
შემავალი ზარი0.50 
Nova Iceland
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაNova
SMS0.70 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე0.60 
გამავალი ზარი საქართველოში0.45 
შემავალი ზარი0.25 
Siminn On-Waves(Meritime)
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაOn-Waves, 274-08
SMS0.90 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.90 
გამავალი ზარი საქართველოში2.10 
შემავალი ზარი1.90 
Vodafone
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაVodafone, TAL, IS02
SMS0.90 GEL
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე0.60 
გამავალი ზარი საქართველოში0.45 
შემავალი ზარი0.25