სერვისი "მოგზაური"

ისლანდია

Vodafone
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაVodafone, TAL, IS02
SMS0.90 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე0.60 
გამავალი ზარი საქართველოში0.45 
შემავალი ზარი0.25 
Siminn On-Waves
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაSiminn, IS Siminn, 274 01
SMS0.90 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე3.90 
გამავალი ზარი საქართველოში2.10 
შემავალი ზარი1.90 
Siminn
ოპერატორის აღმნიშვნელი წარწერაSiminn, IS Siminn, 274 01
SMS0.90 
გამავალი ზარი უცხოეთის ნომრებზე1.10 
გამავალი ზარი საქართველოში0.70 
შემავალი ზარი0.50