სტანდარტული ტარიფი

წუთის ფასი ყველა მიმართულებით საქართველოში: 24 თეთრი

SMS/MMS ფასი: 6 თეთრი. დაზოგე

მბ ფასი: 70 თეთრი. დაზოგე

საერთაშორისო ზარის ღირებულება. 35 თეთრიდან

ახლადჩართულ აბონენტებს, სურვილის შემთხვევაში, უაქტიურდებათ ტარიფი ზერო+

ბალის სტანდარტული ტარიფი

სტანდარტული, თუ სხვა სახის ტარიფების/აქციების/შეთავაზების პირობები არ ვრცელდება ინტელექტუალური ქსელებით მომსახურებისას (ე.წ. „სპეც. ნომრები“) განხორციელებულ ზარებზე/მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებზე.