სტანდარტული ტარიფი

წუთის ფასი ყველა მიმართულებით საქართველოში: 24 თეთრი

SMS/MMS ფასი: 6 თეთრი. დაზოგე

MB ფასი: 70 თეთრი. დაზოგე

საერთაშორისო ზარის ღირებულება. 35 თეთრიდან

ახლადჩართულ აბონენტებს უაქტიურდებათ ტარიფი ზერო+