ბალის „სუპერ 1“

ესაუბრეთ 5 საყვარელ ნომერს წუთში 1 თეთრად.

დამატებითი ინფორმაცია
  • ტარიფის გააქტიურება: 232 და OK
  • ზარის წამოწყება: 10 თეთრი
  • შეთავაზებით სარგებლობენ ბალის აბონენტები;
  • ტარიფის გამორთვა: 2320 და OK