ტარიფი „ზერო+“

ყველაზე პოპულარული ტარიფი - ინტერნეტი, SMS/MMS-ი და წუთის ფასი მაგთიკომის მობილურ ქსელში - 0 თეთრი

დამატებითი ინფორმაცია
  • ტარიფის 30-დღიანი სარგებლობა: 1.
  • ზარის წამოწყება - 10 თეთრი.
  • ერთიანი ზარის ყოველი 10 წუთის შემდეგ მოხდება ზარის წამოწყების ღირებულების ჩამოჭრა.
  • ტარიფის ჩართვა / გამორთვა: * 007 OK / * 0070 OK

ტარიფები:

  • 0 თეთრი მაგთიკომის ქსელში
  • 7 თეთრი ჯეოსელის, ბილაინის და საქართველოს ფიქსირებულ ქსელებში
  • 24 თეთრი საქართველოს სხვა ქსელებში
  • 0 თეთრი ინტერნეტი დღეში პირველი 7 MB-ის შემდეგ. დღიური უფასო ლიმიტი: 1000 MB.
  • 0 თეთრი SMS/MMS დღეში პირველი 7 SMS/MMS-ის შემდეგ. დღიური უფასო ლიმიტი: 100 SMS/MMS.
  • პირველი 7MB და SMS/MMS-ზე ვრცელდება სტანდარტული ტარიფი