პაკეტები

ჟანGBადი
1000 მბ
1000 SMS/MMS
3
7 დღე
მარტივი 25
1000 მბ
ულიმიტო წთ
ულიმიტო SMS/MMS
25
30 დღე
25 
ულიმიტო+
10000 მბ
ულიმიტო წთ
ულიმიტო SMS/MMS
60
30 დღე
60 
500
მბ
3
30 დღე
1000
მბ
5
30 დღე
2000
მბ
7
30 დღე
4000
მბ
10
30 დღე
10 
6000
მბ
15
30 დღე
15 
15000
მბ
30
30 დღე
30 
ულიმიტო
150
30 დღე
150 
30
წთ
5
30 დღე
80
წთ
10
30 დღე
10 
150
წთ
15
30 დღე
15 
400
წთ
30
30 დღე
30 
1000
წთ
60
30 დღე
60 
100
SMS/MMS
1
30 დღე
150
SMS/MMS
1.50
30 დღე
1.50 
400
SMS/MMS
2.50
30 დღე
2.50 
1000
SMS/MMS
5
30 დღე
ულიმიტო
10
30 დღე
10 
25
მბ
5
1 დღე
50
მბ
10
14 დღე
10 
150
მბ
25
30 დღე
25 
500
მბ
50
30 დღე
50 
1000
მბ
75
30 დღე
75