შერეული პაკეტები

აღარ იფიქროთ ერთეულის ფასზე. შეარჩიეთ სასურველი პაკეტები და ისარგებლეთ სრული კომუნიკაციით მთელი თვე.

ჟანGBადი
1000 მბ
1000 SMS/MMS
3
7 დღე
მარტივი 25
1000 მბ
ულიმიტო წთ
ულიმიტო SMS/MMS
25
30 დღე
25 
ულიმიტო+
10000 მბ
ულიმიტო წთ
ულიმიტო SMS/MMS
60
30 დღე
60 
დამატებითი ინფორმაცია

პაკეტებისთვის „მარტივი 25“ და „ულიმიტო+“, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

 • ულიმიტო ზარები მაგთის, ბალის, ბანის, ჯეოსელის, ბილაინის, მაგთი ფიქსისა და საქართველოს ნებისმიერი ფიქსირებული ქსელის აბონენტებთან; სხვა ქსელებთან - 24 თეთრი
 • პაკეტში „მარტივი 25“ 1000 მეგაბაიტის ამოწურვის შემთხვევაში (30 დღის გასვლამდე) ისარგებლებთ სპეციალური ტარიფით - 1 მეგაბაიტი 1 თეთრი;
 • პაკეტში „ულიმიტო+“ 10 000 MB-ის ამოწურვამდე მიიღებთ მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს, შემდეგ სიჩქარე შემცირდება.
 • 30 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება;
 • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულებს ვერ გამოიყენებთ საერთაშორისო SMS/MMS-თვის.
 • თუ გაიაქტიურებთ პაკეტს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით: წუთი - 24 თეთრი საქართველოს ნებისმიერ ქსელზე;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან;

პაკეტი „ჟანGBადის“ შეძენისას გაითვალისწინეთ:

 • 7 დღის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები და SMS-ები ანულირდება;
 • თუ ვადის გასვლამდე ხელმეორედ გააქტიურდება პაკეტი, დარჩენილი ერთეულები დაჯამდება და მოქმედების ვადა თავიდან აითვლება;
 • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშიდან;
 • პაკეტის შეძენა შესაძლებელია შეუზღუდავად.