წუთები

შეიძინეთ წუთობრივი პაკეტები და აღარ იფიქროთ წუთის ფასზე, ბალანსზე და სასაუბრო დროზე.

30
წთ
5
30 დღე
80
წთ
10
30 დღე
10 
150
წთ
15
30 დღე
15 
400
წთ
30
30 დღე
30 
1000
წთ
60
30 დღე
60