1 000 MB
5
30 დღე
*111#
3 000 MB
9
30 დღე
*111#
5 000 MB
12
30 დღე
*111#
20 000 MB
30
30 დღე
*111#
ულიმიტო MB
150
30 დღე
*111#
ულიმიტო ინტერნეტ დღე-ღამე
1
1 დღე
*243#
ულიმიტო ინტერნეტ-კვირა
5
7 დღე
*157#
25 MB
5
1 დღე
150 MB
25
30 დღე
500 MB
50
30 დღე
1000 MB
75
30 დღე
50 MB (2 კვირით)
10
14 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
ინტერნეტის სიჩქარე დამოკიდებულია ტელეფონის მოდელზე და დაფარვის არეალზე
ქსელიჩამოტვირთვის მაქსიმალური სიჩქარეატვირთვის მაქსიმალური სიჩქარე
2G114 კილობიტი/წმ-მდე54 კილობიტი/წმ-მდე
3G384 კილობიტი/წმ-მდე384 კილობიტი/წმ-მდე
3.5G42 მეგაბიტი/წმ-მდე5.8 მეგაბიტი/წმ-მდე
4G/LTE150 მეგაბიტი/წმ-მდე50 მეგაბიტი/წმ-მდე
4.5G LTE-Advanced185 მეგაბიტი/წმ-მდე
430 მეგაბიტი/წმ-მდე
75 მეგაბიტი/წმ-მდე