ინტერნეტი

მხოლოდ ჩვენთან:

  • LTE Advanced ულტრათანამედროვე ქსელი.
  • ყველაზე მაღალი სიჩქარე - 185 მეგაბიტი წამში.
  • ყველაზე დიდი დაფარვის ზონა.
  • არანაირი დაფარული ხარჯები.

ინტერნეტის სიჩქარე დამოკიდებულია ტელეფონის მოდელზე და დაფარვის არეალზე
ქსელიჩამოტვირთვის მაქსიმალური სიჩქარეატვირთვის მაქსიმალური სიჩქარე
2G114 კილობიტი/წმ-მდე54 კილობიტი/წმ-მდე
3G384 კილობიტი/წმ-მდე384 კილობიტი/წმ-მდე
3.5G42 მეგაბიტი/წმ-მდე5.8 მეგაბიტი/წმ-მდე
4G/LTE150 მეგაბიტი/წმ-მდე50 მეგაბიტი/წმ-მდე
4.5G LTE-Advanced185 მეგაბიტი/წმ-მდე
430 მეგაბიტი/წმ-მდე
75 მეგაბიტი/წმ-მდე
500
მბ
3
30 დღე
1000
მბ
5
30 დღე
2000
მბ
7
30 დღე
4000
მბ
10
30 დღე
10 
6000
მბ
15
30 დღე
15 
15000
მბ
30
30 დღე
30 
ულიმიტო
150
30 დღე
150 
დამატებითი ინფორმაცია
  • დაყოვნება: < 400 მილიწამი;
  • ინტერნეტ პაკეტის ამოწურვის შემდეგ თქვენი ბალანსიდან არ ხდება თანხის ჩამოჭრა, თუ თქვენი სურვილით არ ჩაირთავთ სერვისს, რომლის დროსაც, მეგაბაიტების ამოწურვის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ ინტერნეტით სარგებლობას. ამ შემთხვევაში მოხმარებული მეგაბაიტების საფასური (1MB 70 თეთრი) ჩამოგეჭრებათ ანგარიშიდან. პაკეტის გააქტიურებისთანავე, ეს პირობა გაუქმდება.
  • გაუხარჯავი მეგაბაიტები გენახებათ პაკეტის ვადის ამოწურვიდან 7 დღის განმავლობაში. 7 დღის შემდეგ მეგაბაიტები გაუქმდება.
  • თუ პაკეტის ვადის ამოწურვიდან 7 დღის განმავლობაში შეიძენთ ახალ ინტერნეტპაკეტს, გაუხარჯავი მეგაბაიტები დაემატება ახალ პაკეტს.