დამატებითი პაკეტები

შემეცნებითი
არხების რაოდენობა
15
5
თვეში
სპორტი
არხების რაოდენობა
11
5
თვეში
საბავშვო
არხების რაოდენობა
7
5
თვეში
კინო
არხების რაოდენობა
24
8
თვეში
რუსული
არხების რაოდენობა
30
8
თვეში