დამატებითი პაკეტები

შემეცნებითი
არხების რაოდენობა
14
5
თვეში
სპორტი
არხების რაოდენობა
13
5
თვეში
საბავშვო
არხების რაოდენობა
8
5
თვეში
კინო
არხების რაოდენობა
20
8
თვეში
რუსული
არხების რაოდენობა
29
8
თვეში
კინო პრემიუმი
არხების რაოდენობა
3
8
თვეში