პაკეტები

ქართული
არხების რაოდენობა
53
11
თვეში
ძირითადი
არხების რაოდენობა
164
25
თვეში
სრული
არხების რაოდენობა
215
37
თვეში
რეგიონული
არხების რაოდენობა
98
17
თვეში
დამატებითი ინფორმაცია
  • იმ შემთხვევაში თუ შეიძენთ დეკოდერს (199), პაკეტების საფასურს გამოაკლდება 8 ლარი, შესაბამისად, ყოველთვე, გადაიხდით 8 ლარით ნაკლებს.
  • "ქართული" პაკეტის შეძენა შესაძლებელია მინიმუმ 1 თემატურ პაკეტთან ერთად.
  • რეგიონული პაკეტი ვრცელდება საქართველოს მხოლოდ გარკვეულ რეგიონებში.

იმ აბონენტების/პოტენციური აბონენტების ინტერნეტ/IPTV მომსახურების ტარიფები და პაკეტები, რომლებიც წარმოადგენენ იურიდიულ პირებს ან სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნებს ან/და ინტერნეტ/IPTV მომსახურებას იღებენ იმ ფართზე, რომელიც გამოიყენება კომერციული მიზნებისათვის, განისაზღვრება ინდივიდუალურად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ცხელ ხაზს: 110011, 0322170000.