პაკეტები

ქართული
არხების რაოდენობა
49
9
თვეში
ძირითადი
არხების რაოდენობა
159
23
თვეში
სრული
არხების რაოდენობა
229
35
თვეში
რეგიონალური
არხების რაოდენობა
93
15
თვეში
დამატებითი ინფორმაცია
  • იმ შემთხვევაში თუ შეიძენთ დეკოდერს (199), პაკეტების საფასურს გამოაკლდება 8 ლარი, შესაბამისად, ყოველთვე, გადაიხდით 8 ლარით ნაკლებს.
  • "ქართული" პაკეტის შეძენა შესაძლებელია მინიმუმ 1 თემატურ პაკეტთან ერთად: "რუსული", "კინო", "სპორტი","საბავშვო" ან "შემეცნებითი".
  • რეგიონული პაკეტი ვრცელდება საქართველოს მხოლოდ გარკვეულ რეგიონებში.