მომსახურების პირობები

აპარატურის არ დაბრუნების/დაზიანების საკომპენსაციო პირობები - 01.08.18-დან


სერვისის რეაქტივაცია

01.08.18-დან იმოქმედებს შემდეგი პირობა:

გათიშული მომსახურების ჩართვაზე მოქმედებს სერვისის რეაქტივაციის საფასური.

რეაქტივაციის საფასური შეადგენს 5 ლარს, რომელზეც მოქმედებს ქვემოთ მოცემული ფასდაკლება:

რეაქტივაციის დროგათიშვიდან 1 დღეგათიშვიდან 2 დღეგათიშვიდან 3 დღეგათიშვიდან 4 დღეგათიშვიდან 5 დღეგათიშვიდან 6 დღეგათიშვიდან 7 დღეგათიშვიდან 8 დღეგათიშვიდან 9 დღეგათიშვიდან 10 დღე
რეაქტივაციის საფასური0,511,522,533,544,55