დამატებითი მომსახურების პირობები

IP ტელევიზიის ინსტალაციასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 032 220 00 00.

დეკოდერის შეძენა:
(მხოლოდ IPTV სერვისის ჩართვისას მომხმარებელმა უნდა შეიძინოს დეკოდერი)
199
ყოველი დამატებითი დეკოდერის ინსტალაცია:30
ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი დამატებით დეკოდერზე:15
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:
  • პაკეტის შეცვლის, ასევე დამატებითი პაკეტის გააქტიურების შემთხვევაში, დაბალ პაკეტზე დაბრუნებას ან დამატებითი პაკეტის გაუქმებას შეძლებთ 30 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ.
  • იურიდიულ პირებსა და თბილისის გარკვეულ უბნებზე ჩართვებისთვის შესაძლოა მოქმედებდეს განსხვავებული ტარიფები.