როგორ ჩავერთო

ქსელში ჩართვა:აპარატურის დროებით სარგებლობაში მიღების შემთხვევაშიაპარატურის შეძენის შემთხვევაში
აქციის გარეშე:80
+ არჩეული პაკეტის ღირებულება
80
+ არჩეული პაკეტის ღირებულება
*თქვენ არ გადაიხდით აპარატის ქირის ფულს - 10 ლარს
*ასევე იხდით აპარატურის შეძენის თანხას - 250
აქციით:25
  • „სრული“ პაკეტი 30 დღის ვადით
  • აპარატურის მონტაჟი და ქსელში ჩართვა უფასოა
15
  • „სრული“ პაკეტი 30 დღის ვადით
  • აპარატურის მონტაჟი და ქსელში ჩართვა უფასოა
*ასევე იხდით აპარატურის შეძენის თანხას - 250
დამატებითი ინფორმაცია:
  • პაკეტის შეცვლა შეგიძლიათ მომდევნო თვიდან
  • არჩეული პაკეტის ღირებულებასთან ერთად ყოველთვიურად იხდით აპარატურის ქირის საფასურს - 10 ლარს
  • პაკეტის შეცვლა შეგიძლიათ მომდევნო თვიდან
  • ყოველთვიურად იხდით მხოლოდ არჩეული პაკეტის ღირებულებას