მომსახურების პირობები

მომსახურების პაკეტის შეცვლა:განაცხადი მომსახურების პაკეტის შეცვლაზე კეთდება ნებისმიერ დროს - მაგთიკომის ცხელ ხაზზე დარეკვით, ონლაინ დახმარებით ან მომსახურების ნებისმიერ ოფისში მისვლით.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ
 • სატარიფო პაკეტის შემცირება (გადასვლა უფრო იაფ პაკეტზე) მოხდება მაგთისატის ჩართვიდან ან პაკეტის ბოლო ცვლილებიდან 30 დღის შემდეგ;
 • სატარიფო პაკეტის გაზრდა მოხდება მოთხოვნიდან 24 საათის განმავლობაში.
მომსახურების დროებითი შეჩერება/დაპაუზება:მომსახურების დროებითი შეჩერების მოთხოვნის დასაფიქსირებლად დარეკეთ მაგთიკომის ცხელ ხაზზე, გამოიყენეთ ონლაინ დახმარება ან ესტუმრეთ მომსახურების ნებისმიერ ოფისს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ
 • მომსახურების დასაპაუზებლად სრულად უნდა დაფაროთ დაპაუზებამდე დაგროვილი დავალიანება;
 • 3 თვით დაპაუზების ღირებულება - 5 ლარი;
 • დაპაუზების ვადის გასვლის შემდეგ მომსახურება ავტომატურად განახლდება.
 • თუ მაგთისატის ჩართვისას აპარატურა დროებით სარგებლობაში გაქვთ გადმოცემული, დაპაუზების ერთჯერადი ღირებულება იქნება 5 ლარი, ხოლო თუ აპარატურა შეძენილი გაქვთ - დაპაუზება უფასოა.
მომსახურების შეწყვეტა:
 • მომსახურების შეწყვეტის შემთხვევაში სრულად უნდა დაფაროთ დავალიანება ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
მომსახურების შეწყვეტა შესაძლებელია:
 • ტექნიკური ჯგუფის გამოძახებით: 15 ლარი.
 • მაგთიკომის მომსახურების ოფისში მისვლით და აპარატურის სრული კომპლექტის მიტანით, თუ ის დროებით სარგებლობაში გქონდათ გადმოცემული;
მომსახურების შეწყვეტისას გასათვალისწინებელი ინფრომაცია:
 • აბონენტმა დროებით სარგებლობაში გადმოცემული აპარატურა უნდა დააბრუნოთ სრულად; შეძენილი აპარატურის დაბრუნება ნებაყოფლობითია.
 • აბონენტს დაეკისრება ჯარიმა თუ: არ დააბრუნებს აპარატურას, დააბრუნებს აპარატურის არასრულ კომპლექტს ან დააბრუნებს დაზიანებულ აპარატურას. ტარიფები იხილეთ ქვემოთ:
დაზიანებული მიმღების ჩაბარება
/მიმღების არ დაბრუნება
125
სატელიტური მიმღების ჩაბარებისას,
ქვემოთ მოცემული აპარატურის არ დაბრუნება/დაზიანებული აპარატურის დაბრუნება:
თეფში SINUTA 65 სმ სამაგრებით15
LNB (კონვერტორი)5
ანტენის კედლის სამაგრი მილი5
მიმღები (ბარათით)0
დისტანციური მართვის პულტი8
RCA კაბელი5
HDMI კაბელი10
გარე კვების ბლოკი12