დამატებითი პაკეტები

დამატებითი პაკეტები
მაგთი+
არხების რაოდენობა
3
5
თვეში
Viasat-ის პაკეტი
არხების რაოდენობა
8
7
თვეში