დამატებითი პაკეტები

მაგთი+
არხების რაოდენობა
3
5
თვეში
Viasat-ის პაკეტი
არხების რაოდენობა
8
7
თვეში
დამატებითი ინფორმაცია

*მოცემულია პაკეტით სარგებლობის 30-დღიანი ვადის საფასური.