შეჩერებული პაკეტები

(სპეც. შეთავაზება)(სპეც. შეთავაზება)(სპეც. შეთავაზება)
122237323762

პაკეტების ჩართვა შეჩერებულია.

გაცნობებთ, რომ 21.01.19-დან:

  • უქმდება პაკეტი „M“ (სპეც. შეთავაზება).
    თუ სარგებლობთ აღნიშნული პაკეტით, ავტომატურად გადახვალთ სტანდარტულ „საშუალო“ პაკეტზე.
  • უქმდება პაკეტები: „L”, „L” (სპეც. შეთავაზება), “XL” (სპეც. შეთავაზება) და “XL”.
    თუ სარგებლობთ აღნიშნული პაკეტებით, ავტომატურად გადახვალთ „სრულ“ პაკეტზე.
  • „ქართულ“ პაკეტს ემატება მაგთის 3 კინოარხი: „მაგთი ჰიტი“, „მაგთი კინო“ და „ჩვენი მაგთი“. პაკეტის ახალი საფასური - 14 ლარი.