ფერადი ბარათი

სააბონენტო გადასახადის გადახდისას თქვენ “ფერად ბარათზე“ გერიცხებათ ქულები, რომელთა დახარჯვა შესაძლებელია ბარათის კატალოგში მითითებულ ნებისმიერ სერვისზე.

 

ქულების დაგროვების წესი:

ერთი გადახდილი ლარი 0,5 ქულაა.

ქულების განულება ხდება ყოველი 25-ე თვის 15 რიცხვში.

 

დამატებითი ინფორმაცია დაგროვებულ ქულებზე, კატალოგზე და სხვა პირობებზე იხილეთ პირად სივრცეში