დისტანციური მართვის პულტი

იხილეთ მაგთის IPTV-ის ციფრული დეკოდერის დისტანციური მართვის პულტის მოხმარების წესები: