დისტანციური მართვის პულტი

იხილეთ მაგთის IPTV-ის ციფრული მიმღების დისტანციური მართვის პულტის მოხმარების წესები: