რეგიონული საერთაშორისო ტარიფი

აღნიშნული ტარიფით სარგებლობა შეგიძლიათ მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიიდან, კოდით ნული ნული (00).

რუსეთსა და სომხეთში წუთი - 20 თეთრი;

ზარის წამოწყება - 10 თეთრი.

ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის საფასურია 1 ლარი.

ტარიფის გააქტიურება - დარეკეთ 4545

  • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფის გააქტიურება შეუძლიათ მაგთის არაკორპორაციულ, ბალისა და ბანის აბონენტებს.
  • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფის გააქტიურება შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერი ადგილიდან.
  • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიიდან.
  • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფით სარგებლობა შესაძლებელია კოდით - 00.
  • რეგიონული საერთაშორისო ტარიფის გათიშვა - დარეკეთ 45450