საკვირველი დღეები

საკვირველი დღეები

18 / ივლისი / 2020

მაგთიში #საკვირველიდღეები იწყება!

დაელოდე ყოველ კვირადღეს საკვირველ შეთავაზებებს:


19 ივლისი

  • 6000 MB – 6
  • ჩართვა -*288# OK
  • ვადა - 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმდინარე კვირადღის შეთავაზების რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების ვადა დარჩება უცვლელი;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან.