საკვირველი დღეები: 7 000 MB – 7 ლარად

საკვირველი დღეები: 7 000 MB – 7 ლარად

10 / ოქტომბერი / 2020

მაგთიში #საკვირველიდღეები გრძელდება!

11 ოქტომბერი:

  • 7 000 MB – 7
  • ჩართვა -*288# OK
    ან აპლიკაციით MyMagti
  • ვადა - 30 დღე

ყოველ კვირადღეს, მიიღე საკვირველი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან!

დამატებითი ინფორმაცია
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმიდნარე კვირადღის შეთავაზების რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების ვადა დარჩება უცვლელი;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან.