საკვირველი დღეები: 8 000 MB – 8 ლარად

საკვირველი დღეები: 8 000 MB – 8 ლარად

17 / ოქტომბერი / 2020

მაგთიში #საკვირველიდღეები გრძელდება!

18 ოქტომბერი:

  • 8 000 MB – 8

ვადა - 30 დღე

ჩართვა -*288# OK
ან აპლიკაციით MyMagti

ყოველ კვირადღეს, მიიღე საკვირველი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან!

დამატებითი ინფორმაცია
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმიდნარე კვირადღის შეთავაზების რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების ვადა დარჩება უცვლელი;

ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან.