საკვირველი დღეები - გა2მაგებული MB

საკვირველი დღეები - გა2მაგებული MB

01 / აგვისტო / 2020

2 აგვისტოს #საკვირველიდღეების გა2მაგებული შეთავაზება!

  • 2 000 MB (2x1 000 MB) - 5
  • 6 000 MB (2x3 000 MB) - 9
  • 10 000 MB (2x5 000 MB) - 12
  • 40 000 MB (2x20 000 MB) - 30

ჩართვა -*288# OK

ვადა - 30 დღე

ყოველ კვირადღეს, მთელი ზაფხულის განმავლობაში,

მიიღე საკვირველი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან!

დამატებითი ინფორმაცია
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმიდნარე კვირადღის შეთავაზების რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების ვადა დარჩება უცვლელი;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან.