საკვირველი დღეები: 7000 MB – 7 ₾

საკვირველი დღეები: 7000 MB – 7 ₾

07 / აგვისტო / 2020

მაგთიში #საკვირველიდღეები გრძელდება!

მთელი ზაფხულის განმავლობაში, ყოველ კვირადღეს,
მიიღე საკვირველი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან!

9 აგვისტო

  • 7 000 MB – 7
  • ჩართვა -*288# OK
  • ვადა - 30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
  • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
  • მიმიდნარე კვირადღის შეთავაზების რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (720 საათი);
  • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების ვადა დარჩება უცვლელი;
  • ბალის აბონენტებს თანხა ჩამოეჭრებათ ლარის ანგარიშდან.