ჰოსტინგი

განათავსეთ თქვენი ვებ-გვერდი, ელექტრონული ფოსტა, მონაცემთა ბაზა ან სხვა ინფორმაცია ინტერნეტსივრცეში.

ვებ სივრცე
საფოსტო ყუთი
ტრაფიკის ლიმიტი
დამატებითი დომენი
ქვედომენი
MySQL მონაცემთა ბაზა
ვებ სივრცე
500 მბ
საფოსტო ყუთი
10
ტრაფიკის ლიმიტი
10 გბ
დამატებითი დომენი
0
ქვედომენი
1
MySQL მონაცემთა ბაზა
1
თვეში სააბონენტო
7
თვეში
ვებ სივრცე
1 GB
საფოსტო ყუთი
20
ტრაფიკის ლიმიტი
20 გბ
დამატებითი დომენი
2
ქვედომენი
5
MySQL მონაცემთა ბაზა
2
თვეში სააბონენტო
11
თვეში
ვებ სივრცე
3 GB
საფოსტო ყუთი
30
ტრაფიკის ლიმიტი
100 გბ
დამატებითი დომენი
5
ქვედომენი
10
MySQL მონაცემთა ბაზა
5
თვეში სააბონენტო
21
თვეში
ვებ სივრცე
5 GB
საფოსტო ყუთი
50
ტრაფიკის ლიმიტი
200 გბ
დამატებითი დომენი
10
ქვედომენი
15
MySQL მონაცემთა ბაზა
10
თვეში სააბონენტო
37
თვეში
ვებ სივრცე
10 GB
საფოსტო ყუთი
100
ტრაფიკის ლიმიტი
ულიმიტო
დამატებითი დომენი
20
ქვედომენი
30
MySQL მონაცემთა ბაზა
20
თვეში სააბონენტო
64
თვეში
ვებ სივრცე
15 GB
საფოსტო ყუთი
200
ტრაფიკის ლიმიტი
ულიმიტო
დამატებითი დომენი
20
ქვედომენი
30
MySQL მონაცემთა ბაზა
20
თვეში სააბონენტო
99
თვეში
ვებ სივრცე
20 GB
საფოსტო ყუთი
300
ტრაფიკის ლიმიტი
ულიმიტო
დამატებითი დომენი
20
ქვედომენი
30
MySQL მონაცემთა ბაზა
20
თვეში სააბონენტო
127
თვეში