ჩართე მობილური ინტერნეტი!

21 / ივლისი / 2020

ჯერ არ გამოგიცდია მაგთის მობილური ინტერნეტი?

სრულიად უსასყიდლოდ, ბონუსის სახით მიიღე 1000 მბ მობილური ინტერნეტი და თავად შეაფასე მაგთის ხარისხი!

გაიაქტიურე ინტერნეტსერვისი კოდით -44300041 OK;

პარამეტრების მისაღებად აკრიფე -4430003 OK.

დამატებითი ინფორმაცია
  • მეგაბაიტების გამოყენების ვადაა 30 დღე.
  • ბონუსს მიიღებ, თუ ბალანსზე გაქვს 100 მბ ან ნაკლები, ასევე, თუ აქციის გაშვების თარიღიდან 01.09.20-მდე ანგარიშზე ჯამურად შეიტან 5 ლარს ან მეტს (გადარიცხვის სერვისით მიღებული თანხა არ ითვლება).