ქართული
85 არხი
11
30 დღე
სტანდარტული
172 არხი
25
30 დღე
პრემიუმი
225 არხი
37
30 დღე
რეგიონული
121 არხი
17
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია