ქართული
87 არხი
11
30 დღე
სტანდარტული
175 არხი
25
30 დღე
პრემიუმი
227 არხი
37
30 დღე
რეგიონული
123 არხი
17
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია