ქართული
88 არხი
11
30 დღე
სტანდარტული
177 არხი
25
30 დღე
პრემიუმი
232 არხი
37
30 დღე
რეგიონული
124 არხი
17
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია