გადახდა

გადახდის საშუალებები:

*მომსახურება აღდგება გადახდიდან მაქსიმუმ 30 წუთში