ქართული
29 არხი
4
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია
  • მოცემულია პაკეტით სარგებლობის 30-დღიანი ვადის საფასური.
  • პაკეტის ფასი მოცემულია მაგთისატის აპარატურის შეძენის შემთხვევაში.
    აპარატურით დროებით სარგებლობისას პაკეტის საფასურს ემატება ქირა - თვეში 10 ლარი.

გაითვალისწინეთ:

  • 01.11.21-დან აღარ არის შესაძლებელი მაგთისატის მომსახურებაში ახალი აბონენტების ჩართვა (ინსტალაცია);
  • მაგთისატის მომსახურება უქმდება 2022 წლის 31 დეკემბერს.