არხის დაბლოკვა

დისტანციური მართვის პულტის საშუალებით შესაძლებელია ნებისმიერი არხის დაბლოკვა.

არხის დასაბლოკად/განსაბლოკად იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია.