სეზონური მომსახურება

იმ შემთხვევაში, თუ ოპტიკური ინტერნეტის ან/და IP ტელევიზიის მომსახურებას იყენებთ სეზონურად (აგარაკზე, სოფელში, ა.შ.) და შესაბამისად მომსახურებით სარგებლობთ მხოლოდ წლის გარკვეულ პერიოდში, სეზონური სერვისის ფარგლებში საშუალება გეძლევათ , მომსახურება შეაჩეროთ გარკვეული პერიოდით ისე, რომ არ იმოქმედებს მომსახურების ან ხელშეკრულების შეწყვეტის სტანდარტული პირობა და მომსახურებით სარგებლობის განახლებისთვის საჭირო იქნება მხოლოდ თქვენი ანგარიშის რეაქტივაცია, ყოველგვარი დამატებითი საინსტალაციო სამუშაოების თუ მოწყობილობების განთავსების გარეშე, შესაბამისი რეაქტივაციის საფასურის გადახდის სანაცვლოდ.

სეზონური სერვისით სარგებლობით სხვა დეტალური პირობები იხილეთ აქ.