ორი დამატებითი პაკეტი საჩუქრად

01 / ნოემბერი / 2019

ჩაერთეთ მაგთის IP ტელევიზიაში და მიიღეთ ორი დამატებითი პაკეტი საჩუქრად.

დამატებითი ინფორმაცია
  • აქციით სარგებლობის ვადა - ჩართვიდან 180 დღე;
  • აქციით სარგებლობა შესაძლებელია მაგთი IPTV-ის „ქართულ“ ან „ძირითად“ პაკეტის ჩართვისას - თბილისის მასშტაბით;
  • აქციის პერიოდში არჩეული უფასო თემატური პაკეტ(ებ)ის შეცვლა სხვა უფასო თემატური პაკეტ(ებ)ით შესაძლებელია ორჯერ;
  • უფასო თემატური პაკეტის მოთხოვნა შესაძლებელია 31.12.2020-ის ჩათვლით;
  • აქციის პირობები ვრცელდება 28.02.2021-ის ჩათვლით გააქტიურებულ ახალ აბონენტებზე;
  • აქცია არ ეხება არსებულ აბონენტებს;
  • აქცია ეხება მხოლოდ საცალო ფიზიკურ პირებს (არ ეხებათ ორგანიზაციებს და კორპორაციულ კლიენტებს);
  • აქციის დასრულების შემდეგ თემატური პაკეტი გახდება ფასიანი.