დარეკვის წესები

მობილურზე:

მობილურზე:5, ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK (5 99 XX XX XX OK)
ფიქსირებულ ქსელზე:0, ქალაქის კოდი, ნომერი და OK (0 32 XXX XX XX OK)
მაგთი ფიქსზე:0 კოდი 790, ნომერი და OK (0 790 XX XX XX OK)
სილქნეტის ფიქსირებულ ქსელზე:570, ნომერი და OK (570 XX XX XX OK)
საზღვარგარეთ:00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK.
ან
სხვა საერთაშორისო კოდი, შემდეგ 00, ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK

სხვა შემთხვევები:

მაგთი ფიქსიდან მობილურზე:05, ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK (05 99 XX XX XX OK),
მაგთი ფიქსიდან სხვა ფიქსირებულ ქსელში:0, ქალაქის/რეგიონის კოდი, ნომერი და OK (0 32 XXX XX XX OK)
ნებისმიერი ფიქსირებული ქსელიდან მაგთი ფიქსზე:0 კოდი 790, ნომერი და OK (0 790 XX XX XX OK)
უცხოეთის ფიქსირებული ქსელიდან მაგთიკომის მობილურ ქსელში და მაგთიფიქსზე:+ საქართველოს კოდი 995, ქალაქის ან ოპერატორის კოდი, ნომერი და OK (+ 995 599 XX XX XX OK; +995 32 XXX XX XX OK,
+ 995 790 XX XX XX OK)