სპეც. ნომრები

მოკლე ტექსტური შეტყობინებები

ნომრებიდანიშნულება
90XXX"უფასო" (Toll Free)
91XXXსტანდარტული ტარიფი
93XXXკონტენტით მომსახურება
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
95XXXინტერაქტიული გამოკითხვები
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)

ზარები

ნომრებიდანიშნულება
800 XXXXXX"უფასო" (Toll Free)
801 XXXXXXინტელექტუალური ქსელებით მომსახურება
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
901 XXXXXXსაქველმოქმედო
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
900 XXXXXXსხვადასხვა მომსახურება
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
902 XXXXXXმოზრდილთათვის (ნდობის ტელეფონი)
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
903 XXXXXXინტერაქტიული გამოკითხვები
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
16XXXარასატელეკომუნიკაციო მომსახურება
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
17XXXსატელეკომუნიკაციო მომსახურება
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
118XXსაინფორმაციო-საცნობარო
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)