მომსახურების ოფისები

დაფარვის ზონა:
საზოგადოებრივი ცენტრი
ტექნიკური სერვის ცენტრი

სამუშაო საათები
დაკეტილია სარემონტო სამუშაოებისთვის
მიმართულებები
თბილისი
რეგიონები
საზოგადოებრივი ცენტრები