მომსახურების პირობები

ზარის აღრიცხვა:ზარები აღირიცხება და დაანგარიშდება 1-წამიანი სიზუსტით;
ერთიანი, უწყვეტი ზარის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 30 წუთი;
აქტიური სტატუსი:პოზიტიური ბალანსის დროს:
თანხის ბოლო ჩარიცხვიდან ან ბოლო ფასიანი ქმედებიდან 60 დღის განმავლობაში შეძლებთ დარეკვას, შეტყობინების გაგზავნას და ა.შ.
ცალმხრივად გათიშვა:თანხის ამოწურვის შემთხვევაში
რა დროსაც 60 დღის განმავლობაში გარანტირებული გექნებათ შემომავალი ზარები/ SMS;
ორმხრივად გათიშვა:თუ თანხის ბოლო ჩარიცხვიდან ან ბოლო ფასიანი ქმედებიდან ან თანხის ამოწურვიდან 60 დღის განმავლობაში არ შეავსებთ ანგარიშს (დადებითი ბალანსის მიუხედავად);
ხელშეკრულების შეწყვეტა:ნომრის გაუქმება:
ორმხრივად გათიშვიდან 90 დღის შემდეგ (თუ ამასობაშიც არ შეივსო ანგარიში);

 

მომსახურებატარიფი (დღგ-სჩათვლით)
ქსელში ჩართვა:უნივერსალური (სტანდანტულს+მიკრო) SIM-ბარათით - 2 ლარი
ნანო SIM-ბარათით - 5 ლარი
ორნომრიანი SIM-ბარათით - 10 ლარი
ქსელში ჩართვა აქციის ფარგლებში:აბონენტს ქსელში ერთვება 2 ლარად (უნივერსალური(სტანდანტულს+მიკრო) SIM-ბარათით).
სურვილის შემთვევაში აბონენტს 30 დღით უფასოდ უაქტიურდება ტარიფი "ზერო +".
ქსელში ჩართვისას SIM-ბარათზე ავტომატურად ირთვება შემდეგი მომსახურებები:შემავალი და გამავალი ადგილობრივი ზარი
შემავალი და გამავალი საერთაშორისო ზარი
შემავალი და გამავალი SMS
სერვისი ზარის გადატანა
ინტერნეტ სერვისი: თუ რომელი თაობის ინტერნეტით ისარგებლებთ დამოკიდებულია თქვენი მობილური ტელეფონის მონაცემებზე.
SIM-ბარათის გამოცვლა:
უნივერსალური (სტანდანტულს+მიკრო) SIM-ბარათი:2 ლარი
ორნომრიანი უნივერსალური (სტანდანტულს+მიკრო)  ან ნანო SIM-ბარათი:10 ლარი
ნანო SIM-ბარათი:5 ლარი
ნომერთან დაკავშირებული ტარიფები:
ნომრის შეცვლა:3 ლარი
მფლობელის შეცვლა: 3 ლარი
ნომრის დაპაუზება:
იხილეთ ლინკი
სხვა ტარიფები:
ბალანსის შემოწმება444-ზე დარეკვით: 2 თეთრი
*111*1# - უფასო

დეტალური ამონაბეჭდის მიღების პირობები:

 • ნომრის დეტალურის ამონაბეჭდის ან ტელეფონის იმეი კოდის მიღება შეუძლია მხოლოდ ნომრის იურიდიულ მფლობელს.
 • მიმდინარე თვის გამავალი ზარების დეტალური ამონაბეჭდი მოთხოვნის დღესვე გაიცემა უფასოდ.
 • მიმდინარე თვის შემავალი ზარების, ასევე წინა თვეების შემავალი, გამავალი ან შემავალ-გამავალი ზარების დეტალური ამონაბეჭდის ფასი განისაზღვრება გვერდების რაოდენობის მიხედვით:
  • 1- დან 10 გვერდამდე 1 ლარი.
  • თუ ამონაბეჭდის რაოდენობა აღემატება 10 გვერდს, მაშინ ყოველი 1 გვერდის ფასია 10 თეთრი. ამ ტარიფით დეტალური ამონაბეჭდის აღება შესაძლებელია მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ, ხოლო დაჩქარებული წესით მომსახურების საფასურია 3 ლარი (ანუ თუ აბონენტს სურვილი აქვს აიღოს ამონაბეჭდი იმავე დღეს, მან უნდა გადაიხადოს ამონაბეჭდის საფასური გვერდების რაოდენობის მიხედვით და ამას დამატებული დაჩქარებული მომსახურების საფასური 3 ლარი).
  • იმეი-კოდის ერთი თვის დეტალური, მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ - 1 ლარი, ხოლო დაჩქარებული წესით 4 ლარი (ანუ თუ აბონენტს მოთხოვნის დღესვე უნდა დეტალური ამონაბეჭდი, იხდის 4 ლარს, აქედან 1 ლარი დეტალური ამონაბეჭდის, 3 ლარი კი დაჩქარების საფასური).

 

საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი ქსელში ჩასართავად:

მაგთიკომის რეალიზაციისა და მომხმარებელთა მომსახურების ოფისებსა და სადილერო ქსელში, ქსელში ჩართვის ხელშეკრულების გაფორმებისას, ფიზიკურმა პირმა უნდა წარადგინოს ჩამოთვლილი საბუთებიდან ერთ-ერთი მაინც:

საქართველოს მოქალაქემ:

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID ბარათი;
 • საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;
 • ახალი მართვის მოწმობა (პირადი ნომრით);

უცხოეთის მოქალაქემ:

 • უცხოეთის მოქალაქის პასპორტი;
 • ბინადრობის მოწმობა;
 • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, საქართველოში საზღვარგარეთის დიპლომატიური მისიების თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთათვის გაცემული ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი დიპლომატიური, სააკრედიტაციო და სამსახურეობრივი ბარათები;
 • ევროკავშირის ქვეყნებისა და თურქეთის მოქალაქეებისთვის შესაძლებელია ქსელში ჩართვა ID ბარათის წარდგენის საფუძველზე