მომსახურების პირობები

ზარის აღრიცხვა:
ზარები აღირიცხება და დაანგარიშდება 1-წამიანი სიზუსტით;
ერთიანი, უწყვეტი ზარის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 30 წუთი;

 

ნომრის მომსახურება
ანგარიშზე დადებითი ბალანსის შემთხვევაში თქვენი ნომერი მუდმივად აქტიური იქნება, ნომერი არ გაუქმდება და მომსახურებას მიიღებთ შეუზღუდავად.
 • ანგარიშზე დადებითი ბალანსის შემთხვევაში თქვენი ნომერი მუდმივად აქტიური იქნება და ნომერზე მომსახურებას მიიღებთ შეუზღუდავად;
 • ანგარიშზე თანხის ამოწურვისას ნომერი გაითიშება ცალმხრივად და შემომავალ ზარებსა და შეტყობინებებს მიიღებთ 150 დღის განმავლობაში;
 • ნომრის ცალმხრივად გათიშვიდან 151-ე დღეს ნომერი გაითიშება ორმხრივად, ხოლო ორმხივად გათიშვიდან 30 დღეში (თუ არ შეივსო ანგარიში) ნომერი გაუქმდება.
 • ნომრის მომსახურების 180 დღის საფასური - 1 ლარი.
თანხა ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ ნომრის ანგარიშიდან.
ნომრის მომსახურების საფასურის ჩამოჭრა ვერ მოხერხდება, თუ ჩამოჭრის მომენტში ნომერი ორმხრივადაა გათიშული, რის შემდეგაც ნომერი გაუქმდება ზემოთ აღწერილი წესის მიხედვით.

 

მომსახურებატარიფი (დღგ-ის ჩათვლით)
ქსელში ჩართვა:აქცია:
SIM-ბარათი - 3 ლარი;
ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ 1 ლარი;
სურვილის შემხთვევაში, 30 დღით უფასოდ გაგიაქტიურდებათ ტარიფი "ზერო +".

/ანგარიშზე დაბრუნებული 1 ლარით შეძლებთ დარეკვას, SMS-ის გაგზავნას და ინტერნეტის გამოყენებას.
აღნიშნული 1 ლარის განაღდება არ არის შესაძლებელი./

სტანდარტული ფასი:
SIM-ბარათი - 5 ლარი
ორნომრიანი SIM-ბარათი - 10 ლარი
ქსელში ჩართვისას SIM-ბარათზე ავტომატურად ირთვება შემდეგი მომსახურებები:შემავალი და გამავალი ადგილობრივი ზარი
შემავალი და გამავალი საერთაშორისო ზარი
შემავალი და გამავალი SMS
სერვისი ზარის გადატანა
ინტერნეტ სერვისი: თუ რომელი თაობის ინტერნეტით ისარგებლებთ, დამოკიდებულია თქვენი მობილური ტელეფონის მონაცემებზე.
SIM-ბარათის შეცვლა:
SIM-ბარათი:3 ლარი
ორნომრიანი SIM-ბარათი:10 ლარი
ნომერთან დაკავშირებული ტარიფები:
ნომრის შეცვლა:3 ლარი
მფლობელის შეცვლა:3 ლარი
ნომრის დაპაუზება:იხილეთ ლინკი
სხვა ტარიფები:
ბალანსის შემოწმება444 - 2 თეთრი
*111*1#OK - უფასო

დეტალური ამონაბეჭდის მიღების პირობები:

 • ნომრის დეტალურის ამონაბეჭდის ან ტელეფონის იმეი კოდის მიღება შეუძლია მხოლოდ ნომრის იურიდიულ მფლობელს.
 • მიმდინარე თვის გამავალი ზარების დეტალური ამონაბეჭდი მოთხოვნის დღესვე გაიცემა უფასოდ.
 • მიმდინარე თვის შემავალი ზარების, ასევე წინა თვეების შემავალი, გამავალი ან შემავალ-გამავალი ზარების დეტალური ამონაბეჭდის ფასი განისაზღვრება გვერდების რაოდენობის მიხედვით:
  • 1- დან 10 გვერდამდე 1 ლარი.
  • თუ ამონაბეჭდის რაოდენობა აღემატება 10 გვერდს, მაშინ ყოველი 1 გვერდის ფასია 10 თეთრი. ამ ტარიფით დეტალური ამონაბეჭდის აღება შესაძლებელია მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ, ხოლო დაჩქარებული წესით მომსახურების საფასურია 3 ლარი (ანუ თუ აბონენტს სურვილი აქვს აიღოს ამონაბეჭდი იმავე დღეს, მან უნდა გადაიხადოს ამონაბეჭდის საფასური გვერდების რაოდენობის მიხედვით და ამას დამატებული დაჩქარებული მომსახურების საფასური 3 ლარი).
  • იმეი-კოდის ერთი თვის დეტალური, მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღის შემდეგ - 1 ლარი, ხოლო დაჩქარებული წესით 4 ლარი (ანუ თუ აბონენტს მოთხოვნის დღესვე უნდა დეტალური ამონაბეჭდი, იხდის 4 ლარს, აქედან 1 ლარი დეტალური ამონაბეჭდის, 3 ლარი კი დაჩქარების საფასური).

 

საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი ქსელში ჩასართავად:

მაგთიკომის რეალიზაციისა და მომხმარებელთა მომსახურების ოფისებსა და სადილერო ქსელში, ქსელში ჩართვის ხელშეკრულების გაფორმებისას, ფიზიკურმა პირმა უნდა წარადგინოს ჩამოთვლილი საბუთებიდან ერთ-ერთი მაინც:

საქართველოს მოქალაქემ:

 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID ბარათი;
 • საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;
 • ახალი მართვის მოწმობა (პირადი ნომრით);

უცხოეთის მოქალაქემ:

 • უცხოეთის მოქალაქის პასპორტი;
 • ბინადრობის მოწმობა;
 • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, საქართველოში საზღვარგარეთის დიპლომატიური მისიების თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთათვის გაცემული ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი დიპლომატიური, სააკრედიტაციო და სამსახურეობრივი ბარათები;
 • ევროკავშირის ქვეყნებისა და თურქეთის მოქალაქეებისთვის შესაძლებელია ქსელში ჩართვა ID ბარათის წარდგენის საფუძველზე

 


112 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი